💥 Ekki borga meira en þú þarft! Hjá okkur færðu gæðavörur á góðu verði! 💥

Skilmálar

Skilmálar BetriVerd.is

 

1. Almenn ákvæði

Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefnum www.betriverd.is  Eigandi Betriverd.is er KJG ehf., kt. 5807160830. Til einföldunar verður hér eftir talað um BetriVerd eða BetriVerd.is. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur BetriVerd.is annars vegar og kaupanda vöru hins vegar. BetriVerd.is selur inneignarbréf vegna kaupa á vöru eða þjónustu, hér eftir nefnd inneignarbréf.

Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við nýskráningu á vefsíðu BetriVerd.is.is teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á vöru eða þjónustu.

„Söluaðili“ er fyrirtæki sem býður vöru eða þjónustu til sölu á BetriVerd. Í sumum tilvikum getur Betriverd getur einnig verið „Söluaðili“ en þess er þá getið á vefsíðu BetriVerd.

„Kaupandi“ er einstaklingur sem er aðili samnings en stundar ekki viðskipti eða aðra athafnastarfsemi, þ.e. einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu í skilningi laga um neytendakaup. Kaupandi verður að vera a.m.k. 16 ára. „Kaupandi“ getur einnig verið fyrirtæki en lög um þjónustukaup nr. 42/2000 eiga þá við.

 

2. Verslunarskilmálar

Með því að framkvæma viðskipti í gegnum BetriVerd.is og staðfesta skilmála þessa með slíkum kaupum, skuldbindur Kaupandi sig til að kaupa inneignarbréf fyrir vöru eða þjónustu sem hann síðan framvísar til Seljanda. Inneignarbréf fyrir kaupum er send með tölvupósti til Kaupanda þegar greiðsla hefur borist til BetriVerd.is.

 

3. Ábyrgðir og gildistími

Kaupanda ber í öllum tilfellum að leita úrlausnar sinna mála hjá söluaðila. BetriVerd.is bera ekki ábyrgð á gæðum vöru eða þjónustu sem söluaðili veitir.

Verði kaupandi var við misræmi milli keypts tilboðs og inneignarbréfs skal hann tilkynna BetriVerd.is það skriflega innan þriggja daga frá móttöku inneignarbréfs. BetriVerd skulu tilkyunna kaupanda um endurgreiðslu vöru vegna misræmis innan 30 daga frá móttöku skriflegrar tilkynningar.

 

4. Skilaréttur

Kaupandi ber sjálfur ábyrgð á að nýta inneignarbréf innan gildistíma. Gildistími kemur fram við kaup og á inneignarmiða kaupanda. Sæki kaupandi ekki vöru eða þjónustu áður en frestur til framvísunar inneignarbréfs rennur út hefur hann fyrirgert rétti sínum til endurgreiðslu. Ef tilboð söluaðila tekur ekki gildi vegna þess að lágmarksfjölda kaupenda hefur ekki verið náð fellur samningur sjálfkrafa úr gildi á sama tíma og tilboðið sjálft.

 

5. Trúnaðarupplýsingar
BetriVerd heitir Kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem Kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Um meðferð allra persónuupplýsinga fer í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd. Persónuupplýsingar eru geymdar í gagnagrunni BetriVerd.is. Aðeins eigendur og umsjónaraðilar vefsins hafa aðgang að þeim og utan þess sem krafist er til að koma á viðskiptum milli söluaðila og viðskiptavina síðunnar eru þær aldrei veittar þriðja aðila.

Öll vinnsla kreditkortanúmera á BetriVerd.is er dulkóðuð og fara þær upplýsingar í gegnum heimasvæði Greiðslumiðlunar. Þegar kaupandi staðfestir kaup á BetriVerd er heimild fengin fyrir viðkomandi upphæð.

 

6. Annað

BetriVerd áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála. BetriVerd áskilur sér allan rétt til að breyta tilboðum eða taka tilteknar vörur eða vöruflokka úr sölu. Slíkt getur t.d. gerst vegna rangra upplýsinga frá Seljanda eða annarra utanaðkomandi þátta sem BetriVerd hefur ekki stjórn á. Öll verð á vefsíðunni og útsendum póstum eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur.

Skilmálar þessir ákvarðast af Betriverd og koma fram á vefsíðunni BetriVerd.is sem og á fylgiskjölum kvittunar. BetriVerd.is vekur sérstaka athygli á því að þessir skilmálar gilda einungis um viðskipti Kaupanda við Betriverd. Um viðskipti Kaupanda við Seljanda kunna að gilda aðrir skilmálar, settir af Seljanda, eða Seljanda og Kaupanda í sameiningu, sem munu þá liggja til grundvallar ef deilur eða ágreiningur rís vegna þeirra viðskipta.

 

7. Ágreiningur

Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

 

8. Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 1. ágúst 2020.